Haitta-aine- ja asbestikartoitus sertifioidulta tekijältä Seinäjoelta

Ota yhteyttä

ProLeader Oy tekee haitta-aine- ja asbestikartoituksia Seinäjoella, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Asiakkainamme on lukuisa joukko taloyhtiöitä, yrityksiä, kuntia ja myös kuluttaja-asiakkaita.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Eurofinsin sertifioimat asbestikartoittajat

Asbestikartoitus on tehtävä aina ennen korjaustöiden aloittamista. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015). 


Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen tekemiseen. Olemme Eurofinsin valtuuttama asbesti- ja haitta-ainekartoittaja.

Kysy lisää

Asbestikartoituksen sisältö

Asiantuntijamme tuntevat asbestin ja haitallisten aineiden tutkimiseen sekä jätteiden käsittelyyn liittyvät lait, määräykset ja ohjeet.

Asbestikartoituksessa:

  • paikallistamme purettavassa kohteessa oleva asbestin

  • selvitämme asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laadun ja määrän

  • selvitämme rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyyden käsiteltäessä tai purettaessa.

Teemme myös kosteusmittauksia