Rakennuttaminen, rakennusvalvonta, konsultointi ja projektinjohtopalvelut

ProLeader Oy on rakennuttamisen, valvontapalveluiden sekä projektinjohdon ammattilainen. Yrityksemme sijaitsee Seinäjoella, mutta rakennutamme ja johdamme projekteja laajemmalla alueella, kuten Vaasan ja Kokkolan seuduilla.

Projektinjohtopalvelut

Projektinjohtopalvelumme käsittää projektinjohtorakennuttamis- ja valvontapalvelut. Tässä toteutusmuodossa projektinjohto- ja valvontapalvelu, suunnittelu, työmaanjohtotehtävät sekä rakennustyöt toteutetaan tilaajan lukuun tehtävin sopimuksin. Tyypillisesti rakentamisen suoritteet hankitaan useina erillisinä ja toteutusaikatauluun linkitettyinä osaurakkahankintoina, yhden keskeisen osaurakoitsijan toimiessa pääurakoitsijana ja työmaanjohtotehtävistä vastaavana.

Asiakkaan niin halutessa voimme hoitaa myös työmaanjohtovelvollisuudet.

1. Projektinjohtorakennuttamisen vaiheet (PRJ)

1.1 Rakennuttaja- ja projektinjohtotehtävien suorittaminen
1.2 Työmaavalvontatehtävien suorittaminen
1.3 Rakentamisen jakaminen useaan osaurakkaan
1.4 Urakkasopimusten laadinta rakennuttajan nimiin
1.5 Suunnitteluttaminen
1.6 Aikataulu- ja kustannusvalvonta
1.7 Raportointi

Rakennuttamis- ja valvontapalvelut kattavasti

Tarjoamme asiantuntijaosaamistamme tarveselvitysvaiheesta takuuvastuiden valvontaan saakka, missä tehtävissä toimintaamme ohjaa tilaajan kanssa hankkeelle asetettujen rakentamiskustannuksia, käyttö- ja ylläpitokustannuksia, tilojen käytettävyyttä sekä laatua ja toteutusaikataulua koskevien tavoitteiden saavuttaminen.

Onnistunut projekti perustuu huolelliseen projektin läpiviennin ennakkosuunnitteluun, mikä dokumentoidaan projektisuunnitelmaan, ja jonka mukaiseen toimintaan keskeiset projektin toteuttajaosapuolet sitoutetaan.

Rakennuttamispalvelumme kattavat Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12 2013 (RT 10-11107) sekä hankekohtaisen projektisuunnitelman mukaiset tehtävät.

Tehtäväluettelo HJR12 2013

  1. Hankesuunnitteluvaihe
  2. Suunnittelun valmistelu
  3. Suunnittelun ohjaus, kustannusarviot ja aikataulutus
  4. Rakennusvaiheen valmistelu
  5. Rakentamisen ohjaus ja valvonta
  6. Vastaanotto ja takuuajan tehtävät
  7. Työmaavalvonta (rakennustekniikka ja Tate- yleisvalvonta)
  8. Kustannusarviot ja -suunnittelut

Työmaavalvonta suoritetaan Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon (RT 16-11121) sekä projektikohtaisen valvontasuunnitelman mukaisesti.

Rakennuttamis- ja valvontapalvelut tarkemmin eriteltynä

1. Hankesuunnittelu

1.1 Tarveselvitykset
1.2 Viranomaisasioiden hoito
1.3 Hankeluonnosten valmistelu
1.4 Aikataulujen laadinta
1.5 Kustannusarvion laadinta
1.6 Hankesuunnitelman laadinta
1.7 Investointiesityksen valmistelu

2. Suunnittelun valmistelu

2.1 Suunnittelijaresurssien kartoitus
2.2 Suunnittelijoiden kilpailuttaminen
2.3 Suunnittelusopimusten laatiminen
2.4 Suunnitteluvaiheen laadunvarmistus (suunnitteluohje)
2.5 Suunnitteluaikataulujen laadinta ja valvonta

3. Suunnittelun ohjaus, kustannusarviot ja aikataulutus

3.1 Suunnittelun organisointi ja käynnistys
3.2 Hankintapakettien laatiminen
3.3 Suunnittelun johto, ohjaus ja valvonta
3.4 Suunnitelmien taloudellisuuden ja tuotantoystävällisyyden varmistus
3.5 Suunnittelukokousten ja -katselmusten hoito ja informointi
3.6 Suunnitelmavaihtoehtojen vertailu

4. Rakennusvaiheen valmistelu

4.1 Rakennuslupaprosessin aikataulutus ja varmistus
4.2 Urakkalaskenta – asiakirjojen laadinta ja tarkistus
4.3 Urakkasopimusten laadinta
4.4 Erillishankintojen suoritus

5. Rakentamisen ohjaus ja valvonta

5.1 Rakennusvaiheen johto ja ohjaus
5.2 Rakennusteknisten töiden valvonta
5.3 TATE – töiden yleisvalvonta
5.4 Aikataulu- ja kustannusvalvonta
5.5 Raportointi
5.6 Erillishankintojen koordinointi

6. Vastaanotto ja takuuajan tehtävät

6.1 Viimeistelyvaiheen suunnittelu, aikataulutus ja koordinointi
6.2 Huoltokirjan laadinnan varmistaminen
6.3 Virhe- ja puuteluetteloiden oikea – aikainen laadinta
6.4 Jälkitarkastusten hoito
6.5 Käyttäjäkoulutuksen varmistaminen
6.6 Takuuajan tehtävien hoito

7. Työmaavalvonta

7.1 Rakennustöiden valvonta sovitun valvontasuunnitelman mukaisesti
7.2 Käytännön yhdyshenkilönä toimiminen tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä
7.3 Taloudellinen ja tekninen valvonta
7.4 Laadunvalvontatoimenpiteiden dokumentointi valvontasuunnitelmaan
7.5 Tarkastusasiakirjan vastaavuusselvityksen laadinta projektin vastaanottovaiheessa

8. Kustannusarviot ja -suunnittelut

8.1 Rakennusosa – arvioiden laadinta
8.2 Rivikustannusarvioiden laadinta
8.3 Määräluetteloiden laadinta

Suosittele meitä

Yhteystiedot

ProLeader Oy
Impivaarantie 25
60420
SEINÄJOKI
esa.kemppainen@proleader.fi, joni.vuoto@proleader.fi
www.proleader.fi
Impivaarantie 25, Seinäjoki

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Lähetä meille viesti. Vastaamme mahdollisimman pian.Merkkiainekokeet käynnissä.

  • Luotettava kumppani