Kosteudenhallintaa valvovan koordinaattorin palvelut Seinäjoella

Ota yhteyttä

ProLeader Oy tarjoaa kosteudenhallintakoordinaattorin palvelut Seinäjoella ja noin 200 kilometrin säteellä paikkakunnalta. Palvelemme kaikenlaisissa rakennushankkeissa ja toimimme rakennuttajan ammattitaitoisena edustajana.

Ota yhteyttä!

Kosteudenhallintaa valvova koordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattorin käyttö perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. Asetuksen 12 § mukaan rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö. 


ProLeader Oy tarjoaa kosteudenhallintaa valvovan koordinaattorin palvelut kaikkien rakennushankkeeseen ryhtyvien käyttöön. Palvelemme Seinäjoelta käsin, mutta toiminta-alueemme kattaa muun muassa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan eli alueet noin 200 kilometrin säteellä Seinäjoelta.

Pyydä tarjous

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät

Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeessa hankkeeseen ryhtyvän tahon edustajana. Koordinaattorin tehtävänä on valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakentamisprosessin ajan. Koordinaattori huolehtii siis, että kohde suunnitellaan, toteutetaan ja käyttöön otetaan kokonaisuudessaan kosteusteknisesti turvallisesti. Koordinaattori valvoo ja ohjaa hankkeen muita osapuolia koko rakentamisprosessin ajan ja tarvittaessa puuttuu tilanteeseen, jos kaikki ei suju oikein kosteudenhallinnan näkökulmasta.